Wraz z dynamicznym rozwojem technicznym oraz technologicznym coraz częściej usłyszeć można (czy tez spotkać się) z różnymi, niespotykanymi do tej pory metodami, mającymi w założeniu maksymalnie ułatwiać i udogadniać życie. W ciągu ostatnich dziesięciu, może piętnastu lat, ogromną popularność zyskał Internet oraz komputery. Dziś nie sposób wyobrazić sobie życia bez nich – na każdym kroku właściwie wykorzystując udogodnienia, jakie nam dają. Jedną z niepodważalnych zalet takiego postępu techniki jest możliwość wykorzystywania rozmaitych platform do nauki – jest to tak zwany E-Learning. O tym, dlaczego jest to metoda coraz bardziej popularna, a także jakie niesie ze sobą zalety – dowiesz się na tym blogu!

Określenie e- learning, tak jak technika nauki i technologia kształcenia, opiera się na stosowaniu w kształceniu technologii elektronicznej o znacznie szerszym zakresie niż w ramach tradycyjnych form nauczania komputerowego czy tez różnych kursów komputerowych. Jest to także termin o wiele szerszy od takich pojęć jak nauczania i edukacji online, które kształcą tylko przez siec internetową. W wyniku stosowania technologii mobilnych, zazwyczaj spotykamy się z pojęciem M- learning.

E–learning polega na uczeniu z wykorzystaniem sieci komputerowych oraz sieci Internet. Jest to więc wspomaganie nauki za pomocą komputerów osobistych i Internetu. Z wykorzystaniem e-learningu można z powodzeniem ukończyć wszelkie kursy, szkolenia, a nawet studia. Wszystko to bez konieczności fizycznej obecności. Na moim blogu istnieje możliwość uzyskania wszelkich informacji na temat różnych form tej metody nauczania. Dowiecie się z jakich lekcji korzystać i w co warto obecnie zainwestować. Zachęcam do korzystania z mojego bloga. Zapraszam do dodawania wpisów i do komentowania na moim blogu.

Kolejnym problem lekcji e-lernigowych są częste błędy występujące z platformami do nauki interaktywnej. Przez co często nie możemy kontynuować nauki w odpowiednim dla nas czasie. Nauka jest ciężka i wymaga bardzo dużej systematyczności. Jeśli odpuścimy kilka lekcji bardzo możliwe, że będzie ciężko nadrobić nagromadzone się przez nas zaległości.

Do zalet e-learningu zaliczyć można przede wszystkim oszczędność pieniędzy. Ponadto istnieje możliwość minimalizacji kosztów związanych z prowadzeniem tradycyjnych szkoleń. W zakres tych kosztów zaliczyć można honorarium trenera, wynajem ośrodka, zakwaterowanie, transport, wyżywienie. Ponadto dzięki tej formie nauczania można oszczędzać czas i nie zaniedbywać przy okazji swojej pracy zawodowej w przypadku dokształcania się. Co więcej istnieje możliwość monitoringu nauczania jednocześnie z brakiem dezorganizacji pracy i życia osobistego.

E-learning doskonale uzupełnia tradycyjny proces nauczania. Niemniej jednak e–learning to jedynie jeden z elementów edukacji, ponieważ edukacja w czasie rzeczywistym dotyczy obszerniejszego zasięgu. E-learning umożliwia samodzielne wybranie preferowanego sposobu dostarczania wiedzy i tempa przekazywania. Wykorzystuje wszelkie dostępne media elektroniczne. Oprócz Internetu jest to intranet, extranet, przekazy satelitarne, taśmy audio i wideo, telewizja oraz CD-ROMy. Obecnie jest to bardzo popularna forma zdobywania wiedzy, szczególnie wśród młodych ludzi a także dokształcających się.

Niestety tak wiele rzeczy ma swoje zalety, tak też każda z nich posiada przynajmniej jedną swoją wadę. Tak też jest w przypadku e-learningu. Do głównych wad tego sposobu pozyskiwania wiedzy można zaliczyć duży koszt profesjonalnych platform, oraz wdrożenia zakupionej platformy. Ponadto brak jest bezpośredniego kontaktu z prowadzącym. Osoby korzystające z e-lerningu muszą posiadać silną motywację oraz chęci do samodzielnego uczenia się. Co więcej trzeba posiadać Internet lub dostęp do niego w postaci szybkiego łącza.

Rozwój e-learningu powoduje, że powstają normy prawne regulujące proces nauczania przez Internet. Niestety w Polsce jest niewiele uczelni, które podejmują się tego nowoczesnego sposobu przekazywania wiedzy. W związku z tym ustawodawcom nie spieszy się aby wyregulować ten sposób nauki. Co więcej polskie uczelnie nie są przygotowane pod względem kadry nauczycielskiej do nauczania przez Internet. E-learning nie jest jeszcze tak popularny ponieważ nie ma kampanii i reklam promujących takie nauczanie. Większość osób jest mimo wszystko przyzwyczajona do tradycyjnych metod.