elfal Nauki humanistyczne

Mistrz i Małgorzata streszczenie

Serwis klp.pl proponuje dokładne i dopracowane streszczenie jednego z największych i najbardziej znanych twórczości Bułhakowa. Jego utwór "Mistrz i Małgorzata" doczekał się również wielu interpretacji teatralnych jak i filmowych. Dzięki klp.pl uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, a także nauczyciele języka polskiego w łatwy sposób mogą przypomnieć sobie treść książki, kluczowe wątki oraz problematykę utworu. Wśród tysięcy stron, które możemy odnaleźć wpisując w wyszukiwarkę internetową "Mistrz i Małgorzata streszczenie" klp.pl zapewnia najbardziej profesjonalne i merytorycznie bogate streszczenia. Opis lektury jest krótki, ale rzeczowy, uwypuklający elementy najbardziej istotne, potrzebne w dalszej interpretacji i analizie utworu. Pominięcie ozdobników i monologów, które do treści nie wnoszą istotnych informacji, pozwala na stworzenie streszczenia, które jest przystępne i zrozumiałe dla odbiorcy oraz skupia jego uwagę na najistotniejszych punktach sławnego dzieła Bułhakowa. Dzięki obecności linków do artykułów powiązanych z samym streszczeniem, użytkownik w łatwy sposób może zdobyć informacje na temat sylwetki bohaterów, biografii autora, a także miejsca oraz czasu, w którym odgrywa się akcja. Przejrzystość strony sprzyja skupieniu i zapamiętaniu informacji przez użytkowników.

Staranna selekcja materiału na stornie klp.pl, sprawia, że streszczenie "Mistrza i Małgorzaty" doskonale służy zarówno uczniom, przygotowującym się do egzaminu dojrzałości lub sprawdzianów z języka polskiego, pasjonatom, pragnącym zagłębić się w lekturę, odkrywając w niej ukryty przekaz autora, jak i nauczycielom omawiającym utwór na prowadzonych przez siebie lekcjach.

Pisanie prac magisterskich

Składowymi pracy magisterskiej poza częścią zasadniczą (treścią rozdziałów), pozostają takie elementy, jak bibliografia pracy dyplomowej, załączniki, aneksy, czy spisy. Tematy magisterskie są różne i nie w każdym przypadku wymagany jest np. aneks. Pisanie prac magisterskich wymaga zatem elementarnej wiedzy na temat jej komponentów. Bibliografia magisterki powinna zawierać minimum 50-60 pozycji. Literaturę wykorzystywana do pisania pracy licencjackiej, czy dyplomowej należy podzielić na: druki zwarte, czasopisma, akty prawne oraz netografię (czyli spis stron internetowych wykorzystywanych w trakcie pisania pracy dyplomowej, ale nie tylko…również kontrolnej, rocznej, czy projektowej). Prace licencjackie posiadają tożsame wymagania. Jeżeli przeraża nas myśl konieczności kompletowania pokaźnej bazy źródłowej do pracy dyplomowej można skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych serwisów oferujących pisanie prac licencjackich Jednym z nich jest Biuro Literackie Pegaz, które oferuje tanie pisanie prac. Należy pamiętać, że bibliografia licencjata będzie skromniejsza, niż pracy magisterskiej (wynika to z wymagań stawianych obu typom prac promocyjnych). Podobnie wygląda kwestia przypisów w pracach magisterskich, czy inżynierskich. Przyszłym inżynier najczęściej w swojej pracy wykorzystuje styl harwardzki, a magister, czy dyplomant styl oxfordzki. Pierwszy to tzw. przypisy w tekście (cyfry rzymskie w nawiasach kwadratowych), drygi – to przypisy w pracy licencjackiej u dołu strony. Inny fakultatywny składnik pracy dyplomowej to aneks. Często studenci mylą aneks z załącznikami. W aneksie możemy np. umieścić zestawienia i obliczenia statystyczne wykorzystywane w trakcie redagowania pracy magisterskiej. Załączniki prac dyplomowych to miejsce na umieszczenie np. kwestionariusza ankiety, czy wywiadu. Granica między jednym i drugim pojęciem jest płynna i wielu promotorów przymyka oko na niewłaściwe rozmieszczenie materiałów pomocniczych w pracach licencjackich. Spisy to kolejna składowa prac promocyjnych. Generalnie panuje niepisana zasada, że powyżej 10 elementów graficznych danego rodzaju w pracy…wypada wstawić ich spis. Wykaz dzielimy na spis tabel, spis rysunków, spis wykresów, spis schematów. Wielu Studentów tworzy te elementy prac licencjackich odręcznie, co rodzi konieczność każdorazowego kontrolowania pozycji numerów stron w danym wykazie w sytuacji zmiany osadzenia elementu graficznego w tekście dysertacji dyplomowej. Popularny edytor tekstowy Word dostarcza instrumentów pozwalających na zautomatyzowanie tego procesu i zaoszczędzenie czasu. Wobec powyższego, pisanie prac magisterskich wymaga pokaźnej wiedzy…nie tylko na temat ich pisania, ale również formatowania.