elfal Uczelnie

Pisanie prac cena

Dyplomówka jest pracą promocyjną pozwalającą na zdobycie tytułu zawodowego po zdaniu obligatoryjnych egzaminów. Praca promocyjna na poziomie studiów licencjackich to tzw. dyplomówka. Składa się najczęściej z co najmniej 3 części, max. pięciu. Coraz popularniejsze są tematy licencjackie teoretyczno-badawcze. Część bazującą na literaturze przygotowuje się na fundamencie analizy literatury przedmiotu. Natomiast część badawczą na bazie zrealizowanych badań. Innymi częściami licencjatu są wprowadzenie, zakończenie, zestawienie bibliograficzne, czy aneksy. Przygotowuje również poglądowe spisy treści prac dyplomowych oraz zestawienia literaturowe. Stawka za stronę jest stała i zamyka się w dwóch stawkach 19 zł oraz 25 zł strona. Prace inżynierskie coraz częściej mają charakter teoretyczno-badawczy. Uwzględnienie wątku badawczego sprowadza się do konceptualizacji, realizacji i analizy wyników badania w magisterce. Tego rodzaju praca promocyjna składa się z dwóch części: teoretycznej i metodycznej. Pisanie pracy magisterskiej o charakterze praktycznym wymaga właściwej wiedzy z obszaru podstaw metodologicznych badań własnych, w tym problemów i hipotez badawczych, przedmiotu badania, czy też narzędzi badawczych. Studenci po krótkim wprowadzeniu z metodologii nie zawsze potrafią w pełni samodzielnie właściwie opracować część badawczą pracy dyplomowej. Stąd, warto zaopatrzyć się w szablon, który usprawni proces pisania tematu dyplomówki.

Studia budownictwo

Szukając dalszej drogi kształcenia, należy zastanowić się nad studiowaniem budownictwa. Jest to jeden z najbardziej poszukiwany przedmiot dający szansę ciekawego zatrudnienia. Będąc inżynierem budownictwa łatwiej znaleźć pracę. Na studiach można uzyskać wiedzę praktyczną związaną z zagadnieniami technicznymi w zakresie branży budowlanej. Także wiedza na temat prawa i norm budowlanych stanowią część studiów na tym kierunku. EUST w Radomiu wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu i od wielu lat kształci na kierunku Budownictwo. Nasi studenci zdobywają informacje z zakresu budownictwa ogólnego, komunikacyjnego w tym np. dróg szynowych czy budownictwa energooszczędnego. W sytuacji gdy naszego kandydata interesuje wykonawstwo, nadzór, wyroby budowlane czy założenie indywidualnej firmy budowlanej wskazanym kierunkiem będzie budownictwo ogólne. Aktualnie w Polsce wykonuje się wiele dróg, z tego powodu studenci wybierają specjalność budownictwo komunikacyjne. Ostatnio przedsiębiorstwa zatrudniają fachowców z kwalifikacjami w zakresie drogownictwa czy robót szynowych. Popularna jest specjalizacja budownictwo nisko-energochłonne, gdzie studenci zdobywają wiedzę w zakresie technologii wznoszenia energooszczędnych budynków przyjaznych środowisku. EUST umożliwia zdobycie tytułu inżyniera budownictwa z wybraną przez siebie specjalnością. Po zakończeniu studiów I stopnia jest możliwość studiowania II stopnia na terenie Polski. Uczelnia współpracuje z MIIB, w której warto ubiegać o uprawnienia budowlane w specjalności budowlano-konstrukcyjnej. Student kończący Uczelnię Społeczno-Techniczną jest bardzo dobrze przygotowany do kierowania wykonawstwem robót budowlanych. Szkoła posiada uprawnienia jako jedna z pierwszych w regionie. Doświadczeni wykładowcy z wiodących instytucji i uczelni w kraju bardzo dobrze przygotowują studentów do pracy w zawodzie inżyniera przez VII semestrów trwania studiów inżynierskich. Opłaty są niskie - już od 1500 złotych za semestr.