elfal Toruń

SKYEYE

Firma Skyeye zajmuje się konstruowaniem numerycznych modeli powierzchni, map wektorowych, ortofotomap, opracowań. Dane przestrzenne, które są bazą do stworzenia wyszczególnionych produktów pozyskiwane są przy wykorzystaniu bezzałogowego samolotu wyposażonego w wysokiej klasy aparaturę optyczną. Produkty te znajdują zastosowanie w ochronie środowiska, branży budowlanej, drogowej, górnictwie, administracji publicznej. Bardzo dobrze sprawdzają się jako instrument do kontrolowania zmian w środowisku, są znakomitym instrumentem promocji.

Jednym z produktów świadczonych przez firmę Skyeye jest ortofotomapa, posiadająca znaczną przewagę nad mapami pozyskiwanymi w sposób tradycyjny. Ortofotomapa jest obrazem terenu, który powstaje po przetworzeniu zestawu zdjęć fotograficznych nawiązujących do układu współrzędnych. Zdjęcia stosowane do sporządzania fotomap realizowane są przy użyciu bezzałogowego samolotu zwanego dronem z wysokości nie przekraczającej 300 metrów, wskutek czego nie są zakłócone przez chmury czy zamglenia. Na zdjęciach nie ma efektu perspektywy, wszystkie krawędzie są zawsze widoczne. Duże znacznie ma dodatkowo fakt, że wydatek wykonania nalotu przy użyciu drona nie jest duży, a jedynym ograniczeniem są warunki pogodowe.

Kolejnym produktem dostarczanym przez firmę Skyeye jest numeryczny model terenu, który w sposób zgodny oddaje uformowanie powierzchni. Modele te powstają w oparciu o naloty fotogrametryczne, stosowane są między innymi przy budowaniu farm wiatrowych, projektów ziemnych, także w górnictwie czy przy planowaniu konstrukcji hydrotechnicznych.

Firma świadczy również usługi kartograficzne, tworzy plany, mapy, tablice informacyjno-turystyczne, mapy trójwymiarowe, grafiki kartograficzne do folderów.

Pogrzeb Toruń

Kremacja zwłok to forma pochówku zwłok stosowana od tysiącleci polegająca na spaleniu ciała. Współcześnie do kremacji stosuje się piece kremacyjne, a prochy powstałe po spaleniu lokowane są w specjalnej urnie. Kremacja jest nadzwyczaj popularna w Japonii. W Polsce ten sposób pogrzebu stanowi niespełna 7% wszystkich pochówków. Przypuszczalnie wynika to z faktu, że palenie zwłok nie jest co prawda zabronione przez kościół katolicki, aczkolwiek tradycja chrześcijańska nie zachęca do kremacji. Niemniej zakłady pogrzebowe coraz częściej świadczą możliwość spalenia zwłok zmarłych. System prawny w Polsce nie honoruje składowania urny z prochami w miejscu innym niż nekropolia, czy też rozrzucania prochów. Zgodnie z ustawą, urnę z prochami zmarłego należy złożyć w grobie urnowym, niszy lub też zwykłym grobie.Zakład pogrzebowy USKOM funkcjonujący w Toruniu także na życzenie bliskich zmarłej osoby aranżuje kremację zwłok. Usługi pogrzebowe Toruń to również wsparcie przy planowaniu tradycyjnej uroczystości żałobnej, usługi transportowe dla uczestników pochówku i osób duchownych, pomoc przy formalnościach. Przewóz zwłok Toruń proponowany przez Zakład pogrzebowy USKOM to transport ciała na terenie miasta oraz na terenie całego kraju. Transport ten odbywa się w specjalnie do tego poświęconych pojazdach zgodnie z nakazami prawa polskiego. Firma USKOM obok trumien oferuje także nagrobki oraz opiekę nad grobami. Opieka nad grobami to nowa usługa polegająca na jednokrotnym lub systematycznym sprzątaniu nagrobka, myciu nagrobka, odśnieżaniu czy postawieniu i zapaleniu znicza.