elfal Notariusze

Notariusz Katowice

Realizacja czynności notarialnych zajmują się kancelarie notarialne, w których poszczególnymi czynnościami zajmują się notariusze. Notariusze są osobami zaufania publicznego a jednocześnie poświadczane czy sporządzane przez nich dokumenty uzyskują moc dokumentu urzędowego. Jednocześnie notariusze muszą posiadać odpowiednie uprawnienia do realizowania zawodu. W ramach czynności wykonywanych przez notariuszy zapewniają oni wykonanie poszczególnych czynności notarialnych z zabezpieczeniem obu stron uczestniczących w danej czynności. W ten sposób zabezpieczany jest interes prawny osób, które korzystają z usług notariusza. Poszczególne czynności notarialne podlegają różnym opłatom, ale ogólne wytyczne dotyczące takich opłat są określane za pośrednictwem rozporządzenia ministra. W ramach czynności notarialnych w kancelariach realizowany jest szeroki zakres usług jak między innymi wykonywanie sporządzanie aktów notarialnych, sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia, sporządzanie poświadczeń własnoręcznych podpisów, zgodności odpisów, daty okazania dokumentu czy też pozostawiania osoby przy życiu lub w określonym miejscu. Dodatkowo w kancelariach wykonywane są również takie dokumenty jak między innymi wypisy, odpisy, wyciągi dokumentów a także na żądanie stron między innymi projekty aktów oraz oświadczenia. Z usług kancelarii notarialnych korzystają również spółki czy organizacje społeczne, gdzie w notariusz jest w stanie zapewnić sporządzenie poświadczonych notarialnie protokołów.