elfal Ciąża

Książeczka ciąży

Wykonałaś ostatnio test ciążowy i wyszedł pozytywnie? Z dużym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że jesteś w ciąży. Aby finalnie zatwierdzić, czy w Twoim brzuchu rozwija się mały dzidziuś powinnaś zarejestrować się na badanie ginekologiczne.Pomiary zrealizowane na krwi badanej dają sprawdzony rezultat badania już w 7 dni po zapłodnieniu. Ich koszt oscyluje w granicach 20-30 zł, a wyniki zdołasz dostać już po kilku godzinach od pobrania krwi. Badania lekarskie, które uwierzytelniają istnienie ciąży wolno przeprowadzić dopiero 4-6 tygodni po zapłodnieniu. Dopiero w tym okresie za sprawą badania ultrasonograficznego wolno poświadczyć istnienie pęcherzyka płodowego. Wszystkie przeprowadzone badania wpisuje się do karty ciąży. Zdecydowanie najważniejszym dokumentem przy prowadzeniu ciąży jest książeczka ciążowa. Przekazywana jest ona matce od razu przy pierwszym badaniu u lekarza prowadzącego. Dokumentacja ta obejmuje wszystkie istotne informacje potrzebne w czasie ciąży, jak również pacjentki m.in. przewidywaną datę rozwiązania, grupę krwi matki i ojca, datę ostatniej miesiączki itd. Zastanawiałaś się jak wygląda poród? Poród podzielony jest na 4 okresy. W czasie porodu pacjentka znajduje się na bloku porodowym.W trakcie początkowego etapu będą dokuczać Ci bolesne skurcze, za pośrednictwem których zachodzi rozwieranie szyjki macicy. Do twojego brzucha zostanie podłączone KTG, które obrazuje siłę skurczy oraz kontroluje się stan dziecka. Drugi okres startuje w chwili, kiedy nastąpiło pełne rozwarcie szyjki macicy, które uzyskało szerokość 10 centymetrów. Niedługo po urodzeniu dziecka przytulisz go do piersi. Jest to najwspanialsza chwila. Później zostanie ono zabrane przez lekarza celem zbadania, ustalenie skali Apgar, zważenia, zmierzenia. Trzeci okres porodu to urodzenie łożyska, a następnie zszycie krocza. W ostatnim etapie porodu pacjentka przebywa na sali poporodowej w celu obserwacji ewentualnych komplikacji. Ten etap zamyka poród.

Test podwójny

Każda kobieta ciężarna powinna rozważyć wykonanie badań prenatalnych. Za sprawą tych badań będziesz posiadała pewność, że narodzisz zdrowe dziecko. Badania te dzielimy na dwie kategorie: badanie inwazyjne i nieinwazyjne. Za pośrednictwem badań prenatalnych dostrzega się znaczną część wad wrodzonych a także pozwalają one wskazać najbardziej racjonalny rodzaj ich leczenia po porodzie, a nawet w czasie ciąży. Do pierwszej grupy badań należą badania inwazyjne wymagające pobranego materiału np. płynu owodniowego dla amniopunkcji, pozostała kategoria to badania bazujące na wynikach badań usg lub krwi pacjentki. Bardzo popularnym badaniem nieinwazyjnym jest test PAPP-A. Badanie to powinno wykonywać się w pierwszym trymestrze ciąży pomiędzy 10 a 14 t.c.. Zasadniczym zamierzeniem tego testu jest detekcja potencjalnych anomalii podczas wzrostu dziecka, z dużym naciskiem na wady genetyczne. Badanie to wykonuje się na materiale pobranym od matki. W laboratorium przeprowadza się analizę występowania białek beta-HCG oraz PAPP-A. Efektywność tego badania wynosi ok. 90 procent. Dodatkowym przedstawicielem badania prenatalnego nieinwazyjnego jest test podwójny. To badanie przeważnie rekomendowany bywa pacjentkom w pierwszym trymestrze ciąży i wyznaczany jest z surowicy krwi. Badanie to realizuje się z takich kroków jak: pobranie i analiza materiału do testów od ciężarnej (surowica), przeprowadzenie precyzyjnej rozmowy z lekarzem, gruntowna analiza zdobytych w następstwie testu wyników jak również omówienie wszystkich atrybutów badania podczas rozmowy ciężarną. Zachęcamy wszystkie przyszłe mamy do wykonania ww. testów.

Ultrasonografia

Jeżeli jesteś w ciąży i chciałabyś stwierdzić czy z Twoim maluszkiem jest wszystko ok, możesz wykonać badania prenatalne, które powinny wyjaśnić większość nurtujących niepewności.Zadaniem badań prenatalnych jest zidentyfikowanie wad płodu w początkowym okresie ciąży. Badania prenatalne dzielimy na dwie grupy: inwazyjne oraz nieinwazyjne. Do badań nieinwazyjnych zaliczamy: ultrasonografia 4D, test PAPP-A, test podwójny i test potrójny. Do badań inwazyjnych zalicza się takie badania jak biopsja kosmówki czy amniopunkcja. Badanie usg w trakcie ciąży to test, który ma na celu ocena prawidłowości rozwoju płodu w stopniowych okresach ciąży. Polega ono na wykonaniu za pomocą fal ultradzwiękowych zdjęcia dziecku znajdującemu się w brzuchu ciężarnej. Za pomocą badania usg możemy wyznaczyć płeć i aktualną masę płodu, stan rozwoju ciąży, możemy także oszacować czy ciąża przebiega prawidłowo czy występują jakiekolwiek komplikacje.Po raz pierwszy badanie USG przeprowadza się w w czasie pierwszego trymestru ciąży i jego zadaniem jest diagnoza anatomii płodu (wiek ciążowy, ocenę czynności FHR i inne). Następne badania realizuje się w II i III trymestrze ciąży, i pozwalają one w sposób szczegółowy wskazać budowę anatomiczną dziecka. Na ogół nie jest konieczne wykonywanie więcej niż kilka podanych wyżej badań usg w przeciągu całej ciąży, jednakże w momencie istnienia nieprawidłowości przeprowadza się pomocne badania specjalistyczne. Rekomenduje się żeby badania te były wykonane w trzech okresach, to znaczy pomiędzy 11-14 tygodniem ciąży, 18-23 t.c. oraz około 30 t.c.Po wykonanym badaniu badana odbiera zdjęcie oraz raport usg. W chwili obecnej dostępne są bez trudu i w zależności od typu, ich opłata może wynosić od 100 do 200 zł.