Co powoduje rozwój e-learningu ?

Rozwój e-learningu powoduje, że powstają normy prawne regulujące proces nauczania przez Internet. Niestety w Polsce jest niewiele uczelni, które podejmują się tego nowoczesnego sposobu przekazywania wiedzy. W związku z tym ustawodawcom nie spieszy się aby wyregulować ten sposób nauki. Co więcej polskie uczelnie nie są przygotowane pod względem kadry nauczycielskiej do nauczania przez Internet. E-learning nie jest jeszcze tak popularny ponieważ nie ma kampanii i reklam promujących takie nauczanie. Większość osób jest mimo wszystko przyzwyczajona do tradycyjnych metod.

Dodaj komentarz