Zalety e-learningu

Do zalet e-learningu zaliczyć można przede wszystkim oszczędność pieniędzy. Ponadto istnieje możliwość minimalizacji kosztów związanych z prowadzeniem tradycyjnych szkoleń. W zakres tych kosztów zaliczyć można honorarium trenera, wynajem ośrodka, zakwaterowanie, transport, wyżywienie. Ponadto dzięki tej formie nauczania można oszczędzać czas i nie zaniedbywać przy okazji swojej pracy zawodowej w przypadku dokształcania się. Co więcej istnieje możliwość monitoringu nauczania jednocześnie z brakiem dezorganizacji pracy i życia osobistego.

Dodaj komentarz