elfal.com.pl

Oferta

Oferta szkoleń

Zatrudniając w swojej firmie pracowników należy pamiętać o tym, aby każdy z nich przed dopuszczeniem do pracy odbył szkolenie BHP. W przypadku pracowników wyróżniamy następujące typy szkoleń:

Szkolenia wstępne – zwane również instruktażem ogólnym BHP – musi je przejść każdy nowo zatrudniany pracownik, praktykant oraz uczeń odbywający przyuczenie do zawodu w danym zakładzie pracy. Szkolenia wstępne mają na celu zapoznanie pracowników z zasadami BHP w danym miejscu pracy, wszelkimi normami oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Instruktaż stanowiskowy – ma na celu zaznajomienie danej osoby z czynnikami występującymi na jej stanowisku pracy oraz z ryzykiem zawodowym jakie jest z tym związane. Przeprowadza się je na każdym stanowisku, a w szczególności na wszystkich tych stanowiskach, na których występują czynniki niebezpieczne lub uciążliwe dla zdrowia

Szkolenia okresowe – jak sama nazwa wskazuje są to cyklicznie powtarzane szkolenia, w zależności od stanowiska i czynników niebezpiecznych powtarzane raz na rok, trzy lata, pięć lub 6 lat

Każda osoba kierująca zespołem pracowników, w tym również pracodawca, jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo swoich podwładnych i musi odbyć szkolenie BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami. Pracodawca zatrudniając pierwszego pracownika lub praktykanta musi odbyć najpierw szkolenie wstępne, następnie szkolenie okresowe w terminie do 6 miesięcy od szkolenia wstępnego, a następnie szkolenia okresowe w terminie maksymalnie co 5 lat.Ocena ryzyka zawodowegoOcena ryzyka zawodowego jest dokumentem niezbędnym i obowiązkowym w każdym zakładzie pracy zatrudniającym pracowników. Polega na ocenie ryzyka wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń na danym stanowisku pracy. Powinna być przeprowadzona w sposób jak najbardziej zwięzły i dokładny. Musi być stworzona dla każdego nowo tworzonego stanowiska, a także wtedy kiedy na danym stanowisku pracy zachodzą istotne zmiany. Na pracodawcy ciąży obowiązek nie tylko stworzenia oceny ryzyka zawodowego, ale i skutecznego zapoznania z nim swoich podwładnych.